home | e-mail | contact | Jeroen Pater |

Deze website is gemaakt door Jeroen Pater

laatste wijziging:
30-06-2010

www.monumentaltrees.eu

Zelf besteed ik altijd veel aandacht aan het meten van een boom, en dan vooral het meten van de omtrek. Het is vaak genoeg voorgekomen dat de omtrek die ergens vermeld stond heel anders was dan wat ik zelf heb opgemeten. Soms waren de verschillen enkele meters! In Frankrijk zou een tamme kastanje staan van 17 meter omtrek, de dikste van het land! Dan ga je daar vol verwachting heen en meet dan zelf een omtrek van “slechts”11,66. Ook niet mis natuurlijk, maar wel een beetje een teleurstelling. Goed en nauwkeurig meten is belangrijk, zodat metingen in de toekomst goed met de oude metingen vergeleken kunnen worden.

Over het waarom en hoe te meten van bomen staat veel informatie op de website van The Tree Register in Engeland. Onderstaande informatie komt daarmee grotendeels overeen.


Waarom bomen meten?

Zo kan bepaald worden of een boom de dikste is in zijn soort van bijvoorbeeld een gemeente, provincie, land of zelfs van de wereld.

Het meten van bomen in de tijd geeft inzicht in hoe snel een boom groeit.

Het is natuurlijk ook gewoon leuk om bomen te meten en te kijken of je een bijzonder dik exemplaar hebt gevonden. Het is vooral leuk als je de gemeten waarde kan vergelijken met oude meetgegevens van 50 jaar, 100 jaar of nog langer geleden. Het is bij oude metingen nooit zeker of er op precies dezelfde hoogte is gemeten als je eigen meting, maar vaak zegt het wel iets over de groeisnelheid.

Hoe te meten

Meet altijd op 1,3 meter van de bodem. Dit is in Europa de meest gebruikelijke hoogte om te meten. Het wordt ook wel borsthoogte genoemd. Een term die afkomstig is uit de bosbouwwereld en al heel lang wordt gebruikt. Indien een boom op een helling staat, wordt meestal op 1,3 meter hoogte gemeten vanaf de hoge kant van de helling. Ik meet op deze manier, maar er zijn er ook die het gemiddelde opzoeken. Dit kan dus betekenen dat je op de hoge kant van de helling op 50 cm meet en op de lage kant op 2 meter hoogte, maar precies in het midden op 1,3 meter.

Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal loopt rond de stam, indien de stam mooi recht omhoog staat. Als de stam scheef is gegroeid, meet dan loodrecht op de lengterichting van de stam.

Meet een paar keer, zeker als de stam een grillige vorm heeft en neem dan de kleinst gemeten omtrek.

Zorg ervoor dat je een goed meetlint hebt met een zo klein mogelijke afwijking en het liefst van een soort waar geen rek in zit.

Hieronder volgen een paar voorbeelden van bomen en hoe die te meten. Er zijn natuurlijk meer uitzonderingen. o.a. te zien op de website van The Tree Register


De grond is vlak en de boom heeft een normaal gevormde stam, dan kan er op 1,3 meter gemeten worden.


De grond is vlak en de boom heeft een grillige stamvorm. In dit voorbeeld de geringste omtrek beneden de 1,3 meter opzoeken en daar meten (x)


De boom staat op een helling. Meet dan op 1,3 meter hoogte aan de hoge kant.


De stam deelt zich snel, waardoor de kleinste omtrek lager te vinden is dan op 1,3 meter hoogte.


De stam deelt zich zo dicht bij de bodem, of het zijn twee bomen die tegen elkaar zijn gegroeid, dat je dus niet meer van één stam kunt spreken. In dit geval de dikste stam op1,3 meter opmeten. Dit geldt natuurlijk ook voor bomen met meer dan tww stammen.

Bomen meten